DE OPDRACHTGEVER

Agrifirm is een coöperatie waarin zo’n 17.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Zo behalen we maximaal inkoopvoordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. En het geeft ons de slagkracht om te investeren in kennis en innovatie. Kennis die wij vertalen in praktische oplossingen voor het boerenerf. Zo dragen wij bij aan het duurzaam en succesvol telen van gewassen en houden van dieren. Kortom: een succesvolle agrarische sector en een gezonde toekomst voor ons allemaal.

DE UITDAGING

De uitdaging is het demonteren van een gedeelte van de huidige fabriek tijdens het normale productieproces. We hadden dus een gedeeltelijk “open” fabriek.

De werkzaamheden werden uitgevoerd op een hoogte variërend van 15 tot wel 40 meter. Hiervoor moest een uitvoerig VGM plan worden opgesteld worden om alle kritieke / gevaarlijke scenario’s in kaart te brengen.

Een eenduidige planning van de werkzaamheden was een noodzaak om de continuïteit van de deels draaiende fabriek te waarborgen. De productie van de fabriek liep gewoon door. De totale montageduur nam iets meer dan een jaar in beslag.

BEHAALDE RESULTATEN

We hebben een productieproces gerealiseerd aan de huidige stand der techniek met een verhoogde productiecapaciteit ten opzichte van de vorige situatie.

Door deze upgrade hebben we tevens een efficiencyslag gemaakt waarbij de productie kosten per ton veevoer is verminderd.

Het productieproces heeft tijdens deze ingreep maar een paar procent van de tijd stilgestaan.

  • Hogere productie gerealiseerd

  • Efficiencyslag gemaakt

  • Minimale productiestilstand tijdens werkzaamheden