ST Projects verbreedt Van Mourik Group

Van Mourik Group (VMG) is in 2014 ontstaan uit de samenvoeging van Van Mourik Ede (projecten in de diervoederindustrie), Van den Berg (projecten in de premix-sector) en Van Mourik Meppel (service en onderhoud). De van oudsher sterke basis in de feedsector geeft VMG de slagkracht om zich te verbreden naar andere markten. “Die ontwikkeling is nodig om een toekomstbestendige bedrijvengroep te blijven”, zegt algemeen directeur Marco van Mourik. “We zien de veehouderij in Nederland steeds meer onder druk komen staan. Ook de voederfabrieken merken daarvan de effecten. De groeipotentie van de feedsector blij achter bij die van andere sectoren in de procesindustrie. Op die trend spelen wij in door meer internationaal te gaan werken, maar ook door onze positie in de food en de chemie te versterken en uit te breiden. Daarin past onze overname van ST Projects. Bovendien voegt die waarde toe voor VMG door de kruisbestuiving vanuit de foodsector, omdat ook in de feed de eisen met betrekking tot hygiëne, reinigbaarheid en toegepaste materialen steeds strenger worden.”

 

Diversicatie

De diversicatie van VMG naar andere markten stelde de uitdaging om meer steunpunten te vinden in met name de voedingsmiddelen- en chemische industrie. “Vanuit ons eigen netwerk zijn we op zoek gegaan naar bedrijven en partners die in deze sectoren al werkzaam zijn; partijen die ons kennen, die onze bestaande activiteiten kunnen versterken en die onze ambitie kunnen helpen verwerkelijken. Recentelijk heeft VMG zich daarmee kunnen versterken”, aldus Van Mourik. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Vescon uit Ede, producent van hoogwaardige RVS apparatuur, constructies, tanks en vaten voor toepassingen in de chemie, farma en voedingsmiddelenindustrie.

Een bigbag losstation (a), diverse bigbag losstations met uittrekschroeven die lossen in een pneumatisch transportsysteem (b) en een geautomatiseerd bigbag grondstof voorraadmagazijn (c)

Vescon heeft in deze sectoren een uitstekende reputatie opgebouwd. Via Vescon kwam Van Mourik in contact met ST Projects uit Amersfoort. “Deze specialist in procesontwikkeling is al meer dan 20 jaar actief. De oprichters hebben hun roots al vanaf begin jaren 80 in de food, chemie, kunststoffen en farma; markten waarin wij willen groeien. Dankzij de sterke positie van ST Projects kan dit bedrijf bij uitstek fungeren als onze voorpost in de food- en chemiesector, om gezamenlijk verdere groei te realiseren. Vorig jaar zijn wij dan ook op 50/50-basis mede-eigenaar van dit bedrijf geworden.”

Ook de recente overname van Innius uit Veenendaal is een welkome versterking van VMG. Innius maakt software voor de besturing en het onderhoud van machines. “Gebruikers kunnen hiermee hun productieprocessen optimaliseren. Innius bouwt daarnaast slimme apps voor proactieve customer service, zoals machinemonitoring op afstand en voorspellend onderhoud.”

 

ST Projects

Henk van Rouwendaal, directeur van ST Projects, is overtuigd van de toegevoegde waarde van de samenwerking met VMG: “Wij ontwerpen en leveren procesinstallaties in de sectoren food, farma, chemie en kunststof, maar produceren zelf geen machines of componenten. Afhankelijk van de aard en eisen van iedere procesapplicatie zorgen wij ervoor dat de best passende equipment wordt toegepast, ST Projects voert dan ook alle bekende merken op het gebied van instrumentatie, apparatuur en appendages. We werken met vooraanstaande leveranciers, zodat we elke applicatie voor onze klanten technisch en economisch optimaal kunnen invullen. De VMG Group behoort daar op deze wijze nu ook toe. Dankzij de samenwerking met VMG kunnen wij klanten bovendien nog betere service- en onderhoudspakketten aanbieden. En dit zijn nog maar een paar van de mogelijkheden om ons als ST Projects binnen VMG verder te ontwikkelen.

 

Een door ST Projects ontwikkelde, complete procesinstallatie voor de voedingsmiddelenindustrie, bestaande uit een maalmolen en een dense phase pneumatisch transportsysteem voor segregatie-gevoelige producten

Klantcontact

Bij de realisatie van projecten blijft  ST Projects de klant centraal stellen, verzekert accountmanager Patrick Spilker: “De basis voor succes is een helder beeld van de wensen en eisen van de klant, maar ook een goed begrip van de uitdagingen die een proces stelt. Daarvoor is een goed klantcontact essentieel. Vervolgens is het zaak om gezamenlijk, met klant en toeleveranciers, te werken aan een betrouwbare, efficiënte en kosteneffectieve oplossing.” ST Projects heeft bij veel vooraanstaande bedrijven in de chemie en voedingsmiddelenindustrie indrukwekkende projecten gerealiseerd, zowel nationaal als internationaal. “We kunnen totaaloplossingen aanbieden, vanaf het opstellen van het eisenpakket tot de turn key-oplevering van procesinstallaties”, aldus Spilker. “We zijn vertrouwd met zaken als wet- en regelgeving, arbo-richtlijnen, hygiëne-eisen, voedselveiligheid, Atex en materiaalkeuzen, om maar enkele relevante ontwerpaspecten te noemen. ST Projects kan door haar jarenlange expertise en gedegen kennis optimaal inspelen op de ontwikkelingen binnen de procesindustrie op het gebied van duurzaamheid en de circulaire economie.”

Procesoptimalisatie

Het management van zowel ST Projects als VMG ziet met de diversicatie van de Van Mourik Groep de toekomst met vertrouwen tegemoet. “De thema’s die overal in de procesindustrie steeds terugkomen, zijn procesoptimalisatie, efficiencyverbetering, kwaliteitsverhoging en energiebesparing”, weet Marco van Mourik. Henk van Rouwendaal stemt hiermee in: “Dat zijn precies de uitdagingen waarvoor wij de juiste oplossingen kunnen ontwikkelen.”

Transport- en menginstallatie voor een reform-applicatie

Een door ST Projects gebouwde transport- en menginstallatie voor een reform-applicatie in de voedingsmiddelenindustrie